Hà Nội mở rộng Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch thêm 8,6ha

Theo quyết định vừa được phê duyệt, Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch sẽ được mở rộng thêm 8,6ha so với trước đây. UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kim Chung – Di Trạch, tỷ lệ 1/500. Theo […]